Behöver du få ett jobb gjort?

Vi har duktiga och pålitliga ungdomar som gör jobb av olika slag så som gräsklippning och trädgårdsarbete, hundrastande, städning och fönstertvätt. Ungdomarna har fått utbildning i hur de vanligaste trädgårds- och städjobben utförs. Vi har också några ungdomar som gått en grundläggande kurs om hundar.

Ring Britt Björkqvist på numret 040 32 65 866 och berätta hurdant jobb som behöver utföras. Ni kommer överens om det praktiska gällande jobbet; hurdant jobb som ska göras och när, var och av vem jobbet utförs. Därefter kommer en ungdom hem till dej och tar itu med jobbet.

Vi är måna om både kundens och ungdomarnas hälsa. Vi desinficerar alla arbetsredskap före och efter uppdragen. Vid inomhusarbeten, så som städning och fönstertvätt, använder ungdomarna engångshandskar och munskydd. Kunden får inte vistas i samma utrymme där arbetet utförs. Detta för att minimera smittorisken för COVID-19.

Från och med 1.3.2021 fakturerar vi 15,00 €/h av kunden. 4H fungerar som ungdomarnas arbetsgivare och betalar ut lön till ungdomen och ser till att alla lönebikostnader blir betalda. Ungdomarna är också försäkrade via 4H.

Du får hushållsavdrag för de tjänster du anlitar via föreningen.

Back to top of page