En dag på Pellinge ordnas höstlovets måndag 23.10. Dagen startar med buss från Borgå kl. 10 då resan mot Pellinge börjar. Vi åker till Sundö gård där Mikael och Camilla Sundbäck tar emot oss. På gården finns olika husdjur som t ex får och kor som vi får bekanta oss med. Om höststormen inte är för hård har vi även möjlighet att ta en båttur med Johan Sundbäck och besöka en lokal fiskare. Under dagen äter vi också lunch. Programmet avslutas med ett besök på Söderbyboden. Vi beräknas vara tillbaka i Borgå ca kl. 16.

Begränsat antal 12 barn!

Utfärden kostar 15 € för 4H-medlemmar och 20 € för icke-medlemmar. Som medlem är barnet ansvars- och olycksfallsförsäkrat.

Anmälan per e-post till verksamhetsledaren. I anmälan bör uppges barnets namn och adress, var hen stiger på bussen, förälders namn, telefonnummer och e-postadress. Även ev. allergier och lov om fotografering bör uppges.

Anmälan till borga@fs4h.fi

Beatrice Enroth, tf. verksamhetsledare

 

 

 

Back to top of page