Matskolan - Matglädje för barn featured image

Matskolan - Matglädje för barn

Matskolan är ett dagsläger som erbjuder barnen rolig och meningsfull sysselsättning under skolornas lovtider. Barnen får uppleva och lära sig om mat och motion. Matskolan riktar sig till 8-12 -åriga flickor och pojkar.

Matskolan i Borgå arrangeras 31.7 – 3.8. 2023 på Munkbyborg i Tjusterby.

På matskolan är maten i centrum. Vi kockar, upplever och lär oss nytt tillsammans. Barnen får laga morgonmål, lunch och mellanmål varje dag. Barnen lär sig om hur hälsosamma val och motion påverkar deras välmående. Till matskolan hör också ett besök till en bondgård, samt välkomstmorgonmål och familjemiddag, som föräldrarna är välkomna att delta i.

4H-föreningarna runtom i Finland ansvarar för de praktiska arrangemangen kring matskolorna. Deltagaravgiften är 70 euro.

För anmälan och mera information om matskolorna se matskolesajten www.matskolan.fi

Matskolan – Ruokakoulu är ett tvåspråkigt samarbetsprojekt. I projektet och dess styrgrupp deltar Finlands svenska 4H, Suomen 4H-liitto, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC, Folkhälsan och Mjölk och Hälsa r.f.

Projektet samarbetar därtill med ett flertal nationella intressorganisationer och myndigheter inom matkedjan, näring och idrott samt barn och ungdomsverksamhet.

 

Back to top of page