Naturstigen – en klubb för lågstadiebarn

Naturstigen riktar sig till barn i lågstadieåldern. Under en naturstig bekantar sig barnen med sin närmiljö, naturen och växligheten. Ledaren berättar och samtalar med barnen om naturfenomen, om växtligheten och hur vi kan värna om miljön. Ledaren utgår också från barnens nyfikenhet och intresse för vad som händer i naturen under olika årstider. Barnen får och bör ställa frågor. Under en naturstig görs uppgifter utgående från barnens ålder. En naturstig är två lektioner lång (45 min + 45 min) och under hela den tiden vistas man utomhus. Målsättningen med naturstigen är att bjuda på naturupplevelser och samtidigt lära sig. Dessutom får barnen motion och frisk luft.

Vi ser gärna att skolan/läraren bokar in flera naturstigar tex. en gång i veckan under fyra veckors tid eller en gång varje månad. Då kan barnen konkret följa förändringarna i naturen.

Som ledare fungerar Sabina Eriksson, lant-och skogsbruksinstruktör. Eriksson har hållit flera kurser inom 4H och fungerat som ledare för Naturstigen i Borgå under många år. Sabina Erikssons kontaktuppgifter: 040 552 6466. Det går bra att kontakta henne direkt för att diskutera innehåll och tidtabeller.

Kocka på – mellanmålsklubb för lågstadiebarn

Mellanmålsklubben riktar sig till barn i lågstadieåldern. I klubben tillreder barnen ett mellanmål, de får prova på nya smaker och bekanta sig med olika råvaror. Barnen lär sig också lite om näringskedjan, om ingrediensernas ursprung och hur vi kan använda råvaror på olika sätt. Ledaren berättar och samtalar med barnen om matkultur, matvanor samt vett och etikett. Klubben vill väcka intresse för vår kost och hur den påverkar vår hälsa. Utgående från barnens ålder avslutas klubben med att skriva eller rita av receptet. En klubb är två lektioner lång (45 min + 45 min). Recepten utgår från skolans utrymme dvs om klubben hålls i skolans matsal med tillgång till ugn eller ej. Målsättningen med mellanmålsklubben är väcka intresse för vår kost och att visa på hur lätt och roligt det är att laga mat tillsammans.

Vi ser gärna att skolan/läraren bokar in flera mellanmålsklubbar tex. en gång i veckan under fyra veckors tid eller en gång varje månad.

Som ledare fungerar Britt Björkqvist. Hon har hållit flera kurser inom 4H och fungerat som ledare för Matskolan och mellanmålsklubbar i Borgå under många år. Ledare Britt Björkqvists kontaktuppgifter: 040 32 658 66. Det går bra att kontakta henne direkt för att diskutera innehåll och tidtabeller.

Back to top of page