4H-företag

4H-företaget är en hobby där du kan förverkliga dina idéer och förtjäna lite pengar. Vem som helst som är mellan 13–28 år kan starta ett eget 4H-företag. Du behöver inte känna dig som en ”företagartyp”. Om du har en bra företagsidé kan du bli en framgångsrik företagare. Ett 4H-företag är ett lätt sätt att pröva på företagande. Du har tillgång till handledning och hjälp. Ditt företag kan fungera bara en dag, det kan vara ett sommarföretag eller pågå året om. Du kan starta ett 4H-företag ensam eller tillsammans med en kompis.

4H-företag i korthet:

  • du är 13-28 år gammal
  • du är medlem i en 4H-förening (medlemsavgift i Borgå 4H 20 €/år)
  • du har en egen handledare och får hjälp av 4H-föreningen
  • företagets försäljning är 50 -8 000 €/år
  • företagets verksamhet är i god anda

Du får all info och kunskap du behöver för att starta ett företag på våra företagarkurser. Du får också stöd av en personlig handledare. Om du blev intresserad av 4H-företag, anmäl dig till vårens kurs! Du behöver inte starta ett företag fastän du går kursen.

Företagskurs vintern 2024:

Det ordnas en företagskurs på Tingsgården 5.3 samt 12.3.2024. Kursen är tvådelad och kursdeltagarna deltar i båda kurstillfällena. På kursen behandlas bl.a. företagsidé, affärsplan, marknadsföring, kundbetjäning, grunder i bokföring, prissättning, skatter, fakturering m.m. På kursen får du också information om Borgå stads företagssedel. Som kursledare fungerar Borgå 4H:s tf. verksamhetsledare Beatrice Enroth

5.3 och 12.3.2024 kl. 17-20 på Tingsgården, Tingsgårdsvägen 4. Kursen är avgiftsfri men du bör vara medlem i 4H.

Anmälning via e-post borga@fs4h.fi eller per telefon 045 – 1344 764.

Back to top of page