4H-företag

4H-företaget är en hobby där du kan förverkliga dina idéer och förtjäna lite pengar. Vem som helst som är mellan 13–28 år kan starta ett eget 4H-företag. Du behöver inte känna dig som en ”företagartyp”. Om du har en bra företagsidé kan du bli en framgångsrik företagare. Ett 4H-företag är ett lätt sätt att pröva på företagande. Du har tillgång till handledning och hjälp. Ditt företag kan fungera bara en dag, det kan vara ett sommarföretag eller pågå året om. Du kan starta ett 4H-företag ensam eller tillsammans med en kompis.

4H-företag i korthet:

  • du är 13-28 år gammal
  • du är medlem i en 4H-förening (medlemsavgift i Borgå 4H 20 €/år)
  • du har en egen handledare och får hjälp av 4H-föreningen
  • företagets försäljning är 50 -7000 €/år
  • företagets verksamhet är i god anda

Du får all info och kunskap du behöver för att starta ett företag på våra företagarkurser. Du får också stöd av en personlig handledare. Om du blev intresserad av 4H-företag, anmäl dig till någon av vårens kurser! Du behöver inte starta ett företag fastän du går kursen.

Företagskurser på våren 2021:

Det ordnas två företagskurser på vårterminen 2021. Kurserna är tvådelade och kursdeltagarna deltar i båda kurstillfällena. På kurserna behandlas bl.a. företagsidé, affärsplan, marknadsföring, kundbetjäning, grunder i bokföring, prissättning, skatter, fakturering m.m. På kursen får du också information om Borgå stads företagssedel. Kurserna ordnas i första hand som närundervisningstillfällen om restriktionerna tillåter det. I annat fall ordnas kurserna via Teams.

3.3.2021 och 10.3.2021 kl. 17-20, i Tingsgården, Tingsgårdsvägen 4 B. Kursen är avgiftsfri.

7.4.2021 och 14.4.2021 kl. 17-20, i Tingsgården, Tingsgårdsvägen 4 B. Kursen är avgiftsfri.

Anmälningssidan öppnar i januari 2021. Länk till anmälningsformuläret hittar du här!

Back to top of page