Styrelsen för 2020

Anders Rosengren, ordförande, 0400 487743,

Britt Björkqvist

Sabina Eriksson

Maria Hyttinen

Anni-Sigrid Kellgren

Elena Sjöström, suppleant

Back to top of page