Styrelsen för 2024

Elena Stjöström, ordförande, 0400 – 754728  elena.sjostrom@yahoo.fi

Britt Björkqvist

Ewa Edlund

Sabina Eriksson

Maria Hyttinen

Anni-Sigrid Kellgren

Hanna-Mari Sinisalo

 

Back to top of page