Våren 2024

Byklubbar våren 2024:

  • Sannäs byklubb samlas i Hagaborg följande måndagar kl. 17.00-18.30; 26.2, 4.3, 11.3 och 18.3. Bara tre platser kvar!
  • Vessö byklubb samlas i Svenskborg följande tisdagar kl. 17.00-18.30; 5.3, 19.3, 2.4 och 16.4.
  • Andersböle byklubb samlas på Högbacka följande måndagar kl. 18.00 – 19.30; 25.3, 8.4, 22.4 och 29.4. OBS! Fullsatt!

Alla klubbar är för barn i åldern 7-13 år.

Begränsat antal deltagare 12 barn/klubb.

Anmälan till klubbarna görs till verksamhetsledaren med e-post. Vid anmälan bör uppges barnets namn och adress, förälders namn, telefonnummer och e-postadress samt ev. allergier och lov för fotografering. För de föräldrar som meddelat via WhatsApp-grupperna att barnet fortsätter i klubben är anmälan klar!

Kostnaden för klubben är 3 €/gång för 4H-medlemmar och 5 €/gång för icke-medlemmar. Som medlem är barnet ansvars- och olycksfallsförsäkrat.

 

Våra klubbledare:

Britt Björkqvist (BB)

 

Kontakt

Beatrice Enroth, tf. verksamhetsledare

Back to top of page