Borgå 4H  /  Kurser och klubbar  /  Klubbar för barn

Byklubb i Tallåsa

Klubben samlas följande torsdagar kl. 16.00-17.30 i Tallåsa;

10.10 med Britt. Vi bakar!

17.10 med Amanda och Sabina. Vi lär oss om olika husdjur!

24.10 med Sabina. Vi lär oss om svampar och vilka svampar som trivs med vilka träd.

31.10 med Sabina. Vi går ut i skogen! Vi lär oss om olika skogstyper och vilka djur som trivs i vilken skogstyp.

Klubben är gratis för dej som är medlem i 4H. Du kan bli medlem genom att betala en årlig avgift på 20 € per person eller 30 € för hela familjen. Det finns många fördelar med medlemskapet, läs mer om dem här!

Icke-medlemmar betalar en grundavgift på 3 € per klubbgång. Alla, såväl medlemmar som icke-medlemmar betalar 2 € för material och råvaror när vi pysslar eller bakar.

Anmälan till klubben sker via vårt anmälningsformulär! Länk till formuläret hittar du här!

Kaninklubben

Kaninklubben fortsätter med månadsträffar i Bygdeborg. Klubben samlas kl. 17.30-19.00 tisdagen 10.9, 8.10 och 5.11. Åtminstone de två första gångerna är vi ute om vädret tillåter. Som ledare fungerar Amanda Eriksson.

Klubben är gratis för dej som är medlem i 4H. Du kan bli medlem genom att betala en årlig avgift på 20 € per person eller 30 € för hela familjen. Det finns många fördelar med medlemskapet, läs mer om dem här!

Icke-medlemmar betalar en grundavgift på 3 € per klubbgång.

Anmälan till klubben sker via vårt anmälningsformulär! Länk till formuläret hittar du här!

Pysselklubben i Tingsgården

Pysselklubben är en klubb för barn i lågstadieåldern. Klubben samlas i Tingsgården torsdagar kl. 15.30-17.00 med start den 31.10. Övriga klubbgånger är 7.11, 14.11, 21.11, 28.11 och 5.12. Som ledare fungerar Britt Björkqvist.

Klubben kostar 30 € (5€/gång) för 4H-medlemmar och 48 € (8 €/gång) för övriga. Material och mellanmål ingår i priset. Deltagaravgiften faktureras i slutet av terminen.

Vill du bli medlem? Läs om medlemskapet och medlemsförmånerna här!

Länken till anmälningsformuläret hittar du här!

Kontakt