Vi bakar i Hindhår

Tisdagen 20.6 kl. 11 – 16.30 bakar vi på Hindåsa ungdomsföreningslokal. Dagen avslutas med café och försäljning kl. 15 – 16.30 då barnen får sälja sina bakverk åt familj, vänner och andra intresserade.

Minimiåldern för deltagande är 7 år och max 12 deltagare, plats enligt anmälningsordning.

Anmäl dig till dagen per e-post till borga@fs4h.fi. Meddela ditt namn, adress, ev. allergier, lov om fotografering, din förälders namn, e-post och telefonnummer.

Vi rekommenderar att ni blir 4H-medlemmar för då är ni olycksfalls- och ansvarsförsäkrade. I annat fall bör ni ha en egen försäkring.

Vi bakar på Vessö

Då vår kursledare fått en läkarkallelse har datumet för kursen ändrat till torsdagen 15.6 kl. 11 – 16.30. Kursprogrammet är i övrigt oförändrat och kursen hålls på Svenskborg. Dagen avslutas med att barnen säljer sina bakverk i Kaffikiosken mellan kl. 15 – 16.30.

Minimiåldern för deltagande är 7 år och max 12 deltagare, plats enligt anmälningsordning.

Anmäl dig till dagen per e-post till borga@fs4h.fi. Meddela ditt namn, adress, ev. allergier, lov om fotografering, din förälders namn, e-post och telefonnummer.

Vi rekommenderar att ni blir 4H-medlemmar för då är ni olycksfalls- och ansvarsförsäkrade. I annat fall bör ni ha en egen försäkring.

 

Tilläggsinformation:

Beatrice Enroth

tf. verksamhetsledare, Borgå 4H

045 1344 764, borga@fs4h.fi

Back to top of page