Sommarkursen i Sannäs ordnas 25-26.6. Kursen är avsedd för barn som är 7 år och äldre och det är möjligt att delta en dag eller båda dagarna. Dag 1 är en Ponnydag hos Nina Blomqvist och vi är hos henne kl. 15-19. Barnen lär sig sköta ponnyer och vi gör en liten körtur med vagn där barnen även har möjlighet att köra. På gården finns också många andra djur som getter, höns, marsvin, katter och en kanin. Dag 2 ordnas en Klara dig i naturen-kurs med Oscar Käld. Kursen pågår kl. 13-17 och plats meddelas senare. Under dagen lär vi oss om överlevnad ute i naturen, vi lär oss kalla på hjälp och bygga vindskydd och lite om första hjälp.

Anmälan görs per e-post till borga@fs4h.fi och vid anmälan uppges barnets namn och ålder, adress, förälders namn, telefonnummer och e-postadress. Uppge också om barnet får fotograferas och ev. allergier.

De barn som inte är medlemmar i Borgå 4H bör ha en egen försäkring!

Sommarkursen är gratis för barnen då Sannäs uf står för kostnaderna – TACK för det!

Back to top of page