Sommarkurs i Sannäs

Datum: 27.06.2023 - 28.06.2023

Tid: 13:00 - 17:00

Plats: I Ekskogen och hos Susanne Björkell, Nedergård

Sommarkursen i Sannäs ordnas under två dagar: tisdagen 27.6 tillbringar vi ute i skogen med Martin Antell från Finska forstföreningen. Han är expert på att lära barn och ungdomar om skogen, och dagens program utformas efter deltagarnas ålder. Följande dag – onsdagen 28.6 – tillbringar vi hos Susanne Björkell på Nedergård. Där bekantar vi oss med gårdens biodling och sysslar med hantverk. Även detta program formas efter deltagarnas ålder.

Det är möjligt att delta båda dagarna eller bara en dag och vilket bör framgå vid anmälan!

Minimiålder 7 år och max 12 deltagare, plats enligt anmälningsordning.

Skogsdagen finansieras av Finlands Svenska Jordfonden, Svenska Kulturfonden, Brita Maria Renlunds stiftelse och Föreningen för Skogskultur.

Anmäl dig till kursen per e-post till borga@fs4h.fi. Meddela ditt namn, adress, ev. allergier, lov om fotografering, din förälders namn, e-post och telefonnummer. I anmälan bör framgå vilka dagar du deltar!

Följ aktivt med på våra sociala medier Facebook och Instagram samt på webbsajten https://borga.fs4h.fi/

Tilläggsinformation:

Beatrice Enroth

tf. verksamhetsledare, Borgå 4H

045 1344 764, borga@fs4h.fi

Back to top of page