Klara dig i naturen – kurs

Datum: 07.06.2023

Tid: 10:00 - 14:00

Plats: Kråkö sandgrop

Kom med på en dag till Kråkö sandgrop där du får lära dig hur man klarar sig i naturen! Tillsammans med din lärare Oscar Käld befinner du dig i en historia där du möter olika problem som skall lösas. Hur bygger jag ett vindskydd? Hur kallar jag på hjälp? Hur klarar jag mig utan el?

Ta egen matsäck med och klä dig efter vädret i slittåliga och skyddande kläder. Från 7 år och äldre.

Kursen kostar 8 € för 4H-medlemmar och 12 € för icke-medlemmar. Vi rekommenderar att du blir 4H-medlem för då är du också olycksfalls- och ansvarsförsäkrad. I annat fall behöver du en egen försäkring.

Kursen understöds av Niclas Kiljanders stiftelse.

Anmäl dig till kursen per e-post till borga@fs4h.fi. Meddela ditt namn, adress, ev. allergier, lov om fotografering, din förälders namn, e-post och telefonnummer.

Tilläggsinformation:

Beatrice Enroth

tf. verksamhetsledare, Borgå 4H

045 – 1344 764, borga@fs4h.fi

Back to top of page