Arbetspoolutbildning, teoridel

Datum: 09.04.2022 - 09.04.2022

Tid: 10:00 - 15:00

Plats: Teams

Borgå 4H ordnar i samarbete med vår grannförening Östnylands 4H en utbildning för alla nya i vår arbetspool Tjänstreingen. Kursen är obligatorisk för alla som börjar jobba i arbetspoolen. Denna teoridel hålls som distansutbildning över Teams lördagen 9.4.2022 med start kl. 10. Kursen pågår till ca kl. 15 på eftermiddagen. Vi håller en lunchpaus ungefär mitt i utbildningen.

Under kursen går vi igenom arbetstagarens och arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter, vad en lön består av, vad är ett skattekort och hur får man ett sådant, försäkrningar och arbetsskyddsfrågar med fokus på unga arbetstagare. Vi går alltså igenom frågor som en ung person bör veta när hen går in i arbetslivet. Dessa kunskaper har man nytta av också senare i arbteslivet.

Eftersom jobbet i arbetspoolen till stor del består av arbeten som våra kunder beställer, så som hjälp med städning, snöskottning eller olika trädgårdsarbeten på sommaren, så diskuterar vi också olika kundbetjäningssituationer.

Senare i vår ordnar vi också en praktisk utbildningsdag, då man kan få prova på de vanligaste arbetsuppdragen som förmedlas via arbetspoolen. Deltagarna får tips på hur man effektivt utför de olika jobben på ett säkert och ergonomiskt sätt.

Anmäla dig nu till teoridelen via vårt webbformulär. Länk till formuläret!

Tillbaka till kalendern
Back to top of page