4H skogskurs

Datum: 06.06.2023

Tid: 10:00 - 14:00

Plats: Svenskborg, Vessö, Borgå

Välkommen till 4H skogskurs tisdagen 6.6 kl. 10 – 14 på Svenskborg, Vessö, Borgå. Vi lär oss om skogen ute i skogen tillsammans med revirets fackmän. De visar oss hur drönare används i skogsbruket och så lär vi oss röja och plantera.

För dig som är 10 år och äldre, max 10 deltagare.

Kursen kostar 8 € för 4H-medlemmar och 12 € för icke-medlemmar. Vi rekommenderar att du blir 4H-medlem för då är du också olycksfalls- och ansvarsförsäkrad. I annat fall behöver du en egen försäkring.

Anmäl dig till kursen per e-post till borga@fs4h.fi. Meddela ditt namn, adress, eventuella allergier, lov om fotografering din förälders namn, e-post och telefonnummer.

Följ aktivt med på våra sociala medier Facebook och Instagram samt på webbsajten https://borga.fs4h.fi/

Tilläggsinformation:

Beatrice Enroth, verksamhetsledare, Borgå 4H, 045 1344 764, borga@fs4h.fi

Back to top of page