Sannäs byklubb våren 2023

Datum: 06.03.2023

Tid: 17:00 - 18:30

Plats: Hagaborg, Sannäs

Sannäs byklubb, måndagar kl. 17.00-18.30 i Hagaborg. Klubbträffar 6.3, 20.3, 3.4 och 17.4

Anmäl dig till byklubben per e-post till borga@fs4h.fi. Meddela ditt namn, adress, eventuella allergier, lov om fotografering, din förälders namn, e-post och telefonnummer.

Tilläggsinformation:

Beatrice Enroth, verksamhetsledare, Borgå 4H, 045 1344 764, borga@fs4h.fi

Back to top of page